De meest bijzondere Reptielen kom je tegen op de Galápagos eilanden. Denk daarbij aan de Land en Zee Schildpadden, de Land en Zee Iguana's en de Lava Lizzards.

 

De landschildpadden hebben per eiland en gebied op een eiland een aangepast schild. De vorm is o.a. afhankelijk van het beschikbare eten (bv dicht bij de grond of juist verder van de grond). Je komt ze niet heel veel tegen. De meeste zie je in "Breeding centre's", maar wij zagen ze ook in het wild bij Urbina Bay. Ze kunnen zeer fors en oud worden. Leuk was ook om te zien in één van de "breeding centre's" hoe ze onderling de hierarchie bepalen. Degene die het verst zijn nek kan uitsteken wordt geacht de sterkste te zijn.  

 

Zeeschilpadden hebben we o.a. gezien tijdens het zwemmen. Je kunt ze dan zien grazen, zich rustig zien houden op de bodem of rond zien zwemmen. Het valt niet mee om onder water te fotograferen. Op de laatste ochtend van de eerste week gingen we naar Black Turtle Cove. Daar hebben we gezien hoe hardhandig de paring er aan toe gaat. Hieronder beelden van de Land en Zee schildpadden:

Aan de open bek van het landschildpad is goed te zien hoe gespierd de mond is. Het is dan ook geen dier om even aan te halen. Een bijt kan je een vinger kosten!

De Land Iguana's zagen we o.a. op South Plaza, North Seymour Urbina Bay. Er is ook een speciale soort, die alleen voorkomt op Santa Fé. Het zijn indrukwekkende, maar tegelijkertijd ook best schuchtere dieren, die leven van planten. Ze graven een gat onder rotsen en stenen waarin ze hun eieren leggen. Af en to kun je dat ook zien.

 

De Zee Iguana's zien er minder zachtmoedig uit. Ze liggen vaak te drogen op het land. De grootste aantallen tref je op Punta Espinoza, op het eiland Fernandinha. Ook bij Punta Suarez op Espinola zijn er velen te zien. Daar heb ik er o.a. één gefotografeerd die voor de pothole lag met zijn typerende regenboog.

 

Als ze voldoende opgewarmd zijn gaan ze te water. Ze even namelijk van zeeplanten en algen, die groeien op de rotsachtige kusten. Je kunt ze dus ook tijdens het snorkelen treffen. Een enkeling had dat geluk tijdens onze reis.

 

Terug op het land moeten ze het overtollige zout kwijt. Xie liggen dan in grote groepen te niezen. Een komisch gezicht, wat je niet makkelijk vastlegt, omdat je nooit weet wie de volgende is die niest. Ik heb geprobeerd 20 minuten me te richten op 1 Iguana, maar die vertikte het te niezen. Je moet overigens er niet te dicht op zitten, want het zout is niet heel goed voor lens en camera.

De Lava Lizzard komt op alle eilanden voor. Wel zijn er verschillen tussen de eilanden. Ik heb niet veel tijd besteed aan het fotograferen van Lizzards, met name omdat ik het lastig vind ze er op een spannende manier op te zetten. Dat blijkt wat mij betreft ook wel uit onderstaande foto's. Niet heel spannend.